Eni som produsert olje siden 1926 er en av verdens største oljeprodusenter, og var det første selskapet med fullsyntetisk motoroljer. Gjennom aktiv deltakelse i motorsport har Eni sikret seg en verdifull kompetanse som sikrer at din motor får den riktige smøringen.
Agip Teknisk info
Oljekvalitetene endrer seg som følge av strengere utslippskrav. Dette stiller høyere krav til motoroljen som igjen resulterer i nye spesifikasjoner. For brukeren/verkstedet blir valget av riktig produkt enda vanskeligere, ettersom forskjellene nå ligger i tilsetningsstoffene i oljen. Dette gjør at det i fremtiden spiller en mindre rolle hvorvidt oljen er syntetisk eller delsyntetisk, og hvilken SAE grad den har, når man skal velge riktig olje til kjøretøyet.

Utviklingen og trenden i markedet går mot et krav om høyere prestanda i mindre motorer, samtidig som man beholder fokus på lavere forbruk og utslipp. Som følge av dette vil gruppe 1 baseolje fases ut; på grunn av det høye sulfurinnholdet som er avgjørende for eksosutslipp, i tillegg til at denne baseoljen ikke tilfredstiller egenskaps kravene til temperatursvingninger og oksidasjon. Dette gjelder like mye for personbiler som for tungsektor.

For den nye generasjonen tilsetningsstoffer, er det snakk om en ny sammensetning med ytterligere reduksjon av fosfor, sulfur, og sink - uten at dette går på bekostning av dagens teknologi og kvalitet. Samtidig vet man at det på markedet eksisterer "borderline-oljekvaliteter", som tvinger seg frem på grunn av prispresset fra bilprodusentene. Denne "sammensetningen" har allerede begynt å lage problemer, og er ofte årsaken til skade på motorer. Selv med strenge spesifikasjoner, og også innenfor godkjenningene til bilprodusentene. Dette er en av grunnene til at bl.a. Mercedes revurderer sine godkjenninger. For de øvrige bilprodusentene gjelder godkjenningene i 5 år, i takt med ACEA godkjenninger.