Eni som produsert olje siden 1926 er en av verdens største oljeprodusenter, og var det første selskapet med fullsyntetisk motoroljer. Gjennom aktiv deltakelse i motorsport har Eni sikret seg en verdifull kompetanse som sikrer at din motor får den riktige smøringen.
Agip Motorolje spesifikasjoner
De to mest kjente/anvendte kvalitetssystemene for olje til smøring av rullende materiell er følgende:

API systemet (America Petroleum institute)
* Bensinmotorer (S) klasse SA...SL
* Dieselmotorer (C) klasse CA...CI-4
Første bokstav (S eller C) angir henholdsvis bensin- eller dieselmotor.
Andre bokstav angir oljen klassifisering (A er laveste klassifisering)


ACEA systemet (Association des Contreucteurs Europeen d`Automobiles)
ACEA systemet, som erstattet CCMC systemet i 1996, er et kvalitetssystem for motoroljer hvor inndelingen er som følger:
A = Bensin motorer
B = Dieselmotorer (person- og varebil)
E = Dieselmotorer (lastebiler, busser, traktorer og entrepenørmaskiner)

Bokstavene etterfølges av et tall. Jo høyere tall, desto høyere kvalitet har oljen (f.eks. A5, B5 eller E5). ACEA klassifikasjonene etterfølges av ett årstall, f.eks. Acea A3-96 og ACEA A4-98, hvor det siste årstallet indikerer den beste kvaliteten.

ACEA A1 og B1 er spesielle spesifikasjoner for brennstoffbesparende oljer, som ikke direkte kan sammenlignes med andre spesifikasjoner. Disse oljene har benevnelsse som HTHS oljer (High Temperature - High Shear = Høy Temperatur - Høy Bæreevne). Drivstoff besparelsen oppnås ved at motorens indre friksjon (bevegelses motstand), reduseres ved snvendelse av tyntflytende oljer. Utfordringen beståri at de tyntflytende oljene beholder bæreevne selv ved meget høye temperaturer.

HTHS oljer danner en tynnere smørefilm. Anvender man slike oljer på motorer som ikke er konstruert for formålet, vil det medføre en unormalt høy slitasje på motor delene. Grunnet denne risikoen for motorhavari, er disse oljene kun beregnet på bruk i spesielle motor konstruksjoner, i samsvar med produsentenes spesifikasjoner!

For øvrig må det bemerkes at benevnelsen SHPD (Super High Performance Dieselengine oil) ikke er en offisiell ACEA spesifikasjon, men brukes om gode dieselmotoroljer til bl.a. lastebilder.
Utover API og ACEA systemene har mange bilfabrikanter utviklet deres egne merke spesifikke kvalitets spesifikasjoner. Når det er tilfellet, skal disse spesifikasjonene følges.


Gir- og transmisjonsolje spesifikasjoner:
API GL systemet (American Petroleum institute - Gear Lubricant)
API GL-1 Olje uten EP-additiver

API GL-2 og 3 Gearoljer med moderate additiver

API GL-4 Hypoid gearolje med EP additiver som tilsvarer USA´s militære klassifikasjon MIL-L2105 (utgått) og MIL-L-2105A.

API GL-5 Hypoid differensialolje med høy tilsetning av EP-additiver som tilsvarer USA´s militære klassifikasjon MIL-L-2105B, NIL-L-2105C og MIL-L-2105D.

LS (Limited-Slip) Tilleggskode til GL-5 som anvendes ved spesifikasjon av oljer til differensial sperrer. Kan også forkomme som API GL-6 som er en utgått spesifikasjon.